Skip to main content

Dosering van water en cement

 

Doordat de densiteit van cement onderhevig is aan grote schommelingen (10 à 15%), wegen wij de cement af in een aparte cementweger. Hierdoor kan cement nauwkeurig en vlug gedoseerd worden.

De dosering van het water gebeurd met een elektromagnetische debietmeter met hoge nauwkeurigheid. Door het ontbreken van mechanische onderdelen, is deze debietmeter niet gevoelig aan verontreinigingen in het water.