Skip to main content

Service

Onze prioriteit!

Onze prioriteit!

Our priority!

24/7 bijstand voor onze klanten

Assistance 24/7 pour nos clients

24/7 assistance for our customers


Een stilstand wordt zo vlug mogelijk aangepakt. Daarvoor zijn we 24/7 bereikbaar voor onze klanten.

Met 10 compleet uitgeruste service – bestelwagens en goed opgeleide techniekers lossen we alle problemen op, zowel elektrisch als mechanisch.

In onze gloednieuwe werkplaats van 3000m² met 9 rolbruggen kunnen we alle nodige herstellingen en revisies aan.

Aarzel niet ons te contacteren!

Un arrêt est abordé le plus rapidement possible. Nous pouvons être atteints 24/7 pour nos clients.

Avec 10 fourgonnettes de service entièrement équipées et des techniciens bien formés, nous résolvons tous les problèmes, tant électriquement que mécaniquement.

Dans notre tout nouvel atelier de 3000 m² équipé de 9  ponts roulants, nous pouvons prendre en charge toutes les réparations et révisions nécessaires.

A downtime is addressed as soon as possible. To this end, we are available to our customers 24/7.

With 10 fully equipped service - vans and well-trained technicians, we solve all problems, both electrical and mechanical.

In our brand-new 3000m² workshop with 9 overhead cranes, we can handle all necessary repairs and overhauls.

Do not hesitate to contact us!

Wisselstukken

Pièces de rechange

Spare parts


Wij hebben een dynamische stock met daarin de belangrijkste onderdelen en slijtstukken. Ook onze leveranciers hebben een mooie voorraad waaruit we snel bediend worden.

Naast wisselstukken van onze preferred partners leveren wij ook wisselstukken van diverse merken zoals Mix, Scutti, Pofer, Simem, ...

Voor alle slijtonderdelen voor mengers zoals bodemplaten in Hardox of Hardoplas kunt u bij ons terecht. Ook PU onderdelen hebben wij op voorraad.

Nous fournissons également des pièces de rechange de différentes marques, à savoir Mix, Scutti, Pofer, Simem, ...

Toutes les pièces d’usure pour mélangeurs telles que les plaques de fond en Hardox, Hardoplas.

We have a dynamic stock containing the most important parts and wear parts. Our suppliers also have a nice stock from which we are quickly served.

Besides spare parts from our preferred partners, we also supply spare parts of various brands such as Mix, Scutti, Pofer, Simem, ...

You can come to us for all wear parts for mixers such as bottom plates in Hardox or Hardoplas. We also have PU parts in stock.