BHS

Dla betonu towarowego i piasku stabilizowanego

Ze względu na spiralny układ łopatek mieszających, produkt porusza się po okrągłej trójwymiarowej ścieżce.

Dzięki dwóm wałom mieszającym o przeciwnym kierunku obrotu i ostrzom nawrotnym na końcu wału mieszającego następuje intensywne mieszanie różnych strumieni produktów.

Przepust wału mieszającego jest wyposażony w podwójne uszczelnienie labiryntowe i automatyczne smarowanie smarem. Łożyska wałka mieszającego są umieszczone oddzielnie od uszczelek.

Ze względu na duży otwór wylotowy na całej długości komory mieszania możliwe jest szybkie wyładowanie.

Wysokociśnieniowe czyszczenie za pomocą dysz trójwymiarowych umożliwia doskonałe automatyczne czyszczenie.

Dzięki specjalnej konstrukcji górnej pokrywy, o gładkim wnętrzu, górna część miksera jest również całkowicie oczyszczona.