Skip to main content

Dosering van granulaten en gebroken materialen


Alle grondstoffen worden gewogen, zodat de juiste hoeveelheden gedoseerd worden. De grondstoffenbunkers zijn uitgerust met één of meerdere doseerkleppen en één of meerdere extractiebanden.

Voor moeilijker vloeibare materialen (breekzand, filler, …) is een speciale trilwand voorzien, zodat ook deze grondstoffen nauwkeurig gedoseerd kunnen worden.


Dosering van cement

Dosering van cement

Doordat de densiteit van cement onderhevig is aan grote schommelingen (10 à 15%), wegen wij de cement af in een aparte cementweger.

Hierdoor kan cement nauwkeurig en vlug gedoseerd worden.

Vochtmeting - waterdosering


Vochtmeting

Net als een goede menger is een goede vochtmeting en waterdosering van primordiaal belang om een hoge betonkwaliteit te bekomen.

De dosering van het water gebeurt met een elektromagnetische debietmeter met hoge nauwkeurigheid. Door het ontbreken van mechanische onderdelen, is deze debietmeter niet gevoelig aan verontreinigingen in het water.

Voor de vochtmeting in grondstoffen en in de menger werken we samen met Hydronix, de wereldwijde marktleider van vochtmetingen op basis van micro-golven.

Dosering van hulpstoffen


Gezien de kleine hoeveelheden die aan het mengsel toegevoegd worden, is een hoge doseernauwkeurigheid van groot belang.

De hulpstoffen worden gedoseerd met een pomp en een electro-magnetische debietmeter of met weging in doorzichtige cylinders. Hier wordt veelal samengewerkt met Finke die sinds vele jaren kwalitatieve doseersystemen bouwt.

Dosering van kleurstoffen


Voor de dosering van kleine hoeveelheden kleurstoffen heeft Finke een oplossing met vloeibare kleurstoffen.

Voor grote hoeveelheden kleurstoffen raden we het Finke Universal Doseersysteem aan, een prijsgunstige oplossing.

Hiermee kunnen poedervormige kleurstoffen nauwkeurig en stofarm, rechtstreeks in de menger gedoseerd worden.